Security GAP analyse

Een eerste stap in bewustwording en/of inrichting van een compliance managementsysteem.  n een kort tijdsbestek kunnen wij u aantonen waar u momenteel staat. Een GAP-analyse verschaft een organisatie inzicht in mate waarin een organisatie voldoet aan een gekozen standaard e.g. 27001, 27002, 9001, 7510, BIO.

 

 

Aan de hand van een korte introductie t.a.v. Informatiebeveiliging en de ISO  27001, 27002, 9001, 7510, BIO gevolgd door een GAP analyse stellen we samen  vast wat de status is van de huidige geimplementeerde beheersmaategelen en stellen we middels een rapportage een implementatie advies op, gericht op certificatie en/of beheersing van risico's.

 
Compliance Services one pager


Wil je meer weten over dit onderwerp?
Bel Alexander de Boer
+31 6 30820451