Cloud Security Services

De cloud kent veel voordelen, maar ook uitdagingen. Deze uitdagingen spelen op het gebied van wet- en regelgeving, security en privacy. Voor verantwoord gebruik van uw cloud-oplossingen toetsen we de bestaande cloud-omgeving op veiligheidsaspecten. We adviseren over verbeteringen en implementeren ze. Dankzij de synergie en samenwerking binnen ons Conclusion ecosysteem bieden wij u alle benodigde expertise en kennis op het gebied van managed cloud